Ön az Egészség Pont oldalán van - mi egy Pápa városában működő biobolt vagyunk! 

Kérdésed van? Várjuk hívásodat! +36304746965

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Böngészés a webáruházban

A webáruházban történő böngészéshez, a termékek megtekintéséhez nem szükséges előzetes regisztráció.
A webáruházban a termékek között több módon is böngészhet:
ha ismeri a termék nevét közvetlenül rákereshet a KERESŐ dobozba beírva,
a webáruházban a termékek több kategóriába rendezve tallózhatóak.
A kitallózott termékeket rendezheti név (ABC) vagy ár szerinti sorrendbe. Webáruházunk működését az elektronikus kereskedelmi törvény
(2001.évi CVIII.törvény) szabályozásának megfelelően mutatjuk be az alábbiakban.

Regisztráció a webáruházba

A regisztrációt fejlécben található „Regisztrálok”gombra kattintva tudja kezdeményezni. A regisztráció során meg kell adnia nevét,
(szállítási) címét, telefonszámát és email címét. Az adatok a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. A regisztrációt magyar nyelven tudja
elvégezni, a webáruházban is magyar nyelven talál információkat a termékekről. A regisztráció során megadott adatok módosíthatóak, és
törölhetőek a megrendelés elküldése előtt, utólag már nem. Ha mégis változtatni szeretne, vagy elírás történne, kérem, keresse a webáruház
üzemeltetőjét.
A regisztráció elküldése után az email címére egy üzenet fog érkezni, amely tartalmazza hozzáférését a webáruházhoz. A "Hőstop Trade
Kft." a fenti információkat az adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően használja fel.

Távszerződés

A szerződés tárgya a https:www.bioboltpapa.hu web áruházban található összes árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az
árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A webáruházban található termékek adatai a megrendelés időpontjában érvényesek.
Újabb ugyanazon termékre vonatkozó, de későbbi időpontban történő megrendelés esetén, az adatok változhatnak. A webáruházban
található ajánlatok az adott időpontban hatályosak.
A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak a(z) "Hőstop Trade Kft." e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014.
Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a(z) "Hőstop Trade Kft." (8500 Pápa, Világos u. 14.., Telefon: 06 30 630
4156, 06 30 474 6965, E-mail: csenerezi@hotmail.com, Cégjegyzékszám: 19 09 505852, Adószám: 12642478-2-19.) mint Szolgáltató,
valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:
Amennyiben a Vevő a vásárlás során házhoz szállítást kért, a Szolgáltató köteles a kiválasztott fizetési módnak megfelelően - vagy
utánvétellel, vagy a fizetést követően - a Vevő által a megrendelőlapon kiválasztott terméke(ke)t az azon megjelölt szállítási címre
eljuttatni!
Ha a Vevő személyes átvételt jelöl meg a vásárlás során, Szolgáltató köteles az általa biztosított üzlethelyiségben a termékeket Vevőnek
átadni.
Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon
útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében, ez esetben a távszerződés Felek között nem jön létre.
Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a
Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza –
Szolgáltató részére az általa kiválasztott módon megfizetni.
Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Korm.
számú rendelet szabályai az irányadóak.
A web áruház használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba

foglalt szerződésnek, és azokat a "Hőstop Trade Kft." nem iktatja.

Vásárlás és megrendelés

A keresett és megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a kosárba, amely minden termék listaoldalán,
és részletes termék adatlap oldalán megtalálható a termék mellett.


A kosárba helyezett termékeket innen kitörölheti, illetve módosíthat a megrendelt termék mennyiségén. A kosár tartalmát bővítheti,
amennyiben további termékeket kíván vásárolni, illetve be is fejezheti és leadhatja megrendelését a fejlécben található „Pénztárhoz”
gombra, majd a rendelés összesítő oldalon a „Megrendelem” gombra kattintva.


A rendelés összesítő oldalon lehetőség van a rendeléshez kapcsolódó információk megtekintésére, és módosítására, illetve a Szolgáltató
részére a megrendeléssel kapcsolatos egyéb szöveges tartalmú üzenet küldésére.


A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül Hőstop Trade Kft a Webáruház által generált automatikus
E-mail üzenetben visszaigazolja a Vevőnek a szerződési jognyilatkozatának beérkezését. A visszaigazoló email elküldésével a Hőstop
Trade Kft a Vevő ajánlatát elfogadja, a szerződés létrejön . A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem
kapja meg a Hőstop Trade Kft-től a rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Előfordulhat, hogy a Hőstop Trade Kft. – a megrendelés
visszaigazolása ellenére – a megrendelt terméket készlethiány miatt vagy más okból csak később tudja szállítani, vagy egyáltalán nem tudja
szállítani.


Hőstop Trade Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket melyekre a
visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.


A Webáruházban feltüntetett árak minden esetben magyar forintban vannak megadva. A webáruházban feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.


A Hőstop Trade Kft mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre.
Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, például a feltűnő értékaránytalanságot mutató ár, a nyilvánvalóan téves,
a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1"
Ft-os árra, akkor a Hőstop Trade Kft nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron értékesíteni. A Hőstop Trade Kft. fenntartja a jogot
a tévedésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására. A Hőstop Trade Kft. felajánlhatja a vevőnek a helyes és
tényleges áron történő teljesítést, melynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától.
Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során:

Szállítási módok:

Szállítási határidő: Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy készleten lévő termékek esetén a szállítási határidőnk:
2-6 munkanap.


- személyes átvétel
- kiszállítás

 

40 kg (40 000 g) feletti csomagot nem áll módunkban címre kiszállíttani.
A szállítási és fizetési módot a megrendelés során a rendelés összesítő oldalon választhatja ki, itt kerül feltüntetésre a megrendelt termék
kiszállításának díja is.

A fizetés történhet:

- készpénzben (utánvéttel, vagy helyszíni kifizetéssel)
Készpénzes fizetésre utánvét formájában is van lehetőség. Ezesetben a szállítást végző futárnak kell az áru ellenértékét kifizetni.
- átutalással
Amennyiben nem készpénzes fizetési módot választ a termékek postázását, csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.

 

Kérjük, hogy az átutalással feltétlenül várja meg a megrendelés visszaigazolását
A leadott megrendelést követően rendszerünk először egy automata üzenetet küld a megrendelés elküldéséről, majd a hivatalos a
megrendelés teljesítéséről szóló visszaigazolást is emailben küldjük el vásárlóink részére.

Szavatosság, jótállás

1. Kellékszavatosság


Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Hőstop Trade Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv
szabályai szerint.


Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?


Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára
más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja
vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a
vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már
nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő…, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön
igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Hőstop Trade Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után
azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság


Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként

Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik
a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti

Reklamáció

Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn a szállító a kifogásolt terméket visszaszállítja
feltéve hogy a reklamáció az átadás során megtörtént. Jogos reklamáció esetén az új termék kiszállításának a díja a Hőstop Trade Kft. -t
terheli.


Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):
telefonon: 06 30 630 4156, 06 30 474 6965

személyesen szóban, itt: 8500 Pápa, Világos u. 14.

levélben: 8500 Pápa, Világos u. 14.

vagy e-mailben: gombakivonat@gmail.com

Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek

Panasszal, szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatban a Hőstop Trade Kft. áll a Vevők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Hőstop Trade Kft. - Egészség Pont 8500 Pápa, Világos u. 14 (bejárat a Korona u. felől), telefon: 06-30 630 4156, E-mail:

gombakivonat@gmail.com

A Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyet a Hőstop Trade Kft. a lehető legrövidebb időn belül elbírál.

Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint
fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy lakóhelye vagy a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető
Testülethez. A Hőstop Trade Kft.-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A járási hivatalok elérhetőségeit  https://bekeltetes.hu/udvozlo

 

A Fejér Vármegyei Békéltető Testület illetékessége és tagjai

Kinevezésre kerültek a Fejér Vármegyei Békéltető Testület tagjai 2024. január 1-jei hatállyal

 

A Fejér Vármegyei Békéltető Testületi tagok száma az elnökkel együtt: 21 fő

A Fejér Vármegyei Békéltető Testület elnöke: dr. Csapó Csilla

A Fejér Vármegyei Békéltető Testület kinevezett tagjai:

Név Lakóhely szerinti vármegye
Dr. Juhász Balázs Fejér
Dr. Soós András Fejér, Budapest
Dr. Bartók Ferenc Fejér
Csordás Szilvia Fejér
Kassainé dr. Berényi Virág Fejér
Dr. Pintér-Berecz András Veszprém
Dr. Bures Gabriella Komárom-Esztergom
Szirmai György Fejér
Ledzényi András Komárom-Esztergom
Farkas Judit Fejér
Bognárné Janni Katalin Veszprém
Dr. Icsu Róbert Fejér
Dr. Grafne dr. Baranyi Dóra Budapest
Petrovics János Komárom-Esztergom
Zsombok József Komárom-Esztergom
Vukovics Krisztina Fejér
Wéber László György Veszprém
Lakatos László Komárom-Esztergom
Dr. Göblyös Béla Fejér
Dr. Szerencsés Gergely István Komárom-Esztergom

 

Online vitarendezés
Az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott keresztül kezdeményezheti vitás
ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az
űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.

 

Az online vitarendezési platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr
A felhasználói útmutatók elérhetőek az online vitarendezési platform honlapján: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/

Panaszát itt tudja benyújtani: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

 

 

Elállás

A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 45/2014. Korm. rendelet szabályozza, összefoglalva:
A fogyasztót elállási jog illeti meg.
Amennyiben a termék nem nyerné el a Vevő tetszését vagy bármely más okból így dönt, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a
Vevőnek a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül joga van indokolás (külön magyarázat) nélkül elállni vásárlási szándékától. Az
elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik
személy a terméket átveszi. Ha a Vevő elállási jogával élni kívánaz elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttathatja
e-mail üzenetben a gombakivonat@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton a Hőstop Trade Kft. 8500 Pápa, Világos u. 14. címre.
Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül (beérkeznie nem kell 14 napon belül). A Vevő az
elállási jogát a megrendelés és a termék átvétele közti időben is gyakorolhatja.
A Vevő az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket sértetleni állapotban vissza tudja szolgáltatni. A
visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához
szükséges használatot (mint például: felpróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és
költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság
határán túl van – a Vevő felel. Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles Vevő a Szolgáltató részére megtéríteni.
Az áru ellenértékét és a megrendeléssel kapcsolatos költségeket a "

" köteles 14 (tizennégy napon) napon belül
visszaszolgáltatni ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a által
felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott), a termék visszaszállításnak a költségét a vevő köteles ez
esetben állni.
A visszatérítést a Hőstop Trade Kft mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt
visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ha a vevő (fogyaszt)ó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de
legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy napon) belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék
átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vevő (fogyasztó) a terméket a
határidő lejárta előtt elküldi.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint bizonyos termékek esetén a vevő (fogyasztó) nem gyakorolhatja elállási jogát (így
pl.: hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében ha
az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék
tekintetében, olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, olyan nem
oldal 5 / 6
Általános szerződési feltétel
előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak).
Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk
vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a
vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.

Az elállás történhet:
telefonon: 06 30 630 4156, 06 30 474 6965
személyesen szóban, itt: 8500 Pápa, Világos u. 14.

levélben: 8500 Pápa, Világos u. 14.

vagy e-mailben: gombakivonat@gmail.com

Elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozatmint alapján útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább
feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.
Vállalkozás adatai
Név: ………………………………………………………………………………………
Székhely: …………………………………………………………………………………
Levelezési cím: …………………………………………………………………………..
Email cím: ……………………………………………………………………………….
Telefonszám: …………………………………………………………………………….
Fax: ………………………………………………………………………………………
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek
adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Megrendelés száma: ……………………………………………………………………….
Termék megnevezése: ……………………………………………………………………..
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó neve: ………………………………………………………………………….
A fogyasztó címe: ………………………………………………………………………….

 

Jogszabályok:

Jogszabályok:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Tárhelyszolgáltató

A https:www.bioboltpapa.hu webáruház az UNAS Online Kft szerverén fut.

 

Tárhelyszolgáltató: UNAS Online Kft
Tárhelyszolgáltató email címe: unas@unas.hu
Tárhelyszolgáltató címe: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.


Kellemes vásárlást kívánunk webáruházunkban!